Danstorps Stuteri

Info om oss


Mats Karlsson
är stuteriets ägare.
Han är godkänd ID-kontrollant och Chip-märkare av häst, samt är godkänd mätman för Shetlandsponny.


Mats köpte sin första häst som 12-åring. Intresset växte sedan och det blev fler hästar av olika raser. Under 80-talet började han med avel av Arabiskt Fullblod, som sedan övergick till avel av Shetlandsponnyer under tidigt 90-tal. Den första Shetlandsponnyn på gården var Sonja v.d. Rijt, som sedan följdes av avelshingsten Ekeholms Manolo. Sedan dess har uppfödning av renrasiga shetlandsponnyer förekommit på gården, år 2000 registrerades stuterinamnet. Avelns inriktning har sedan starten varit att föda upp friska, rastypiska ponnyer med gott lynne och starka ben. Fux har genom åren varit den starkaste färgen likväl som att ta fram starka avelsston. År 2005 kom gårdens andra avelshingst Pompe RS 450 som lämnat flera avkommor på gården. 15 år senare köpte Mats stuteriets tredje avelshingst Björkens Dukat RS 717 för att ett par år senare få igenom stuteriets första egenuppfödda avelshingst Danstorps Espatero RS 901.